Plaats een reservering

Reserveren

Let op: Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig. 

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ veranderde vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.

We hebben deze versoepeling en het advies van de PKN overgenomen. Om de kerk toegankelijk te houden voor iedereen, maar het virus nog niet volledig weg is, vragen we u rekening te houden met elkaar door zich te houden aan volgende afspraken:

  • bij klachten blijft u thuis.
  • de algemene regels zoals desinfecteren bij binnenkomst, geen handen geven, hoesten in de elleboog blijven gelden.
  • aanmelden is niet meer nodig.
  • We verzoeken u dus zeer dringend ZOVEEL MOGELIJK VERSPREID DOOR DE KERKZAAL TE GAAN PLAATSNEMEN, graag eerst in de rijen met stippen en als die rijen vol zijn kan er aangevuld worden in andere rijen.
  • de collecte blijft bij de uitgang.
  • verlaat de kerk bank voor bank, geef elkaar de ruimte.